Serita Melanau Mukah - Akou baruk lah...

Boring2 jawai komputer, akow search "bahasa melanau mukah" jadi petemulah akow jalak forum "SKUTEVO" nama cyen. Dagen yen akow petemu lah "contoh karangan pendek dalam bahasa melanau mukah. Jdi gak gi'tow akow copy paste la salah satu karangan yen... hehe

Serita tulisan : maroley

bei telou lawaih alakei kudok tuteng gak kedai kupi...nebei kerja kek lo yin, bloyar kman suab tapak dagen lau tapak abei, tapak la magrib gak kedai kupi yen...
tiep lakau beloyar...mesti wak dahsyat2 min yau...
bei jelau, alakei 'A' dengah la gak alakei 'b' jhk alakei 'c'....

alakei 'A'= U...mabei akou dudai daat...menundak jahak lou Seri(nama apah)...mabet lalu u...bukan kalai kena melou....hataih....tan bak lepeng tan badan peruut tundak...10 tray penok jekan....udang k.b pahai lalu...trimak jelawai 2 ribu...

alakei b pun nyampuk...
"akou baruk lah"....menundak jahak alakei Puni..mua dua lawaih adep dudai daat...bak bot umik un yen....menundak la mua...nda tayi baih yen klijah un tan gager tan tundak mua...nu'ut mua bawai, negui g japah jekan payi gergasi kena mua...ikiew jekan payi yen un ngak ngai apah mua ngai...hataihhh tbinok kau...jenaja mua gak paser, kau tau kalai nebelei kin tek ho?.....10ribu u..u...

alakei 'c' nda puaih naseng naah, lalu ayen pun crita la kwk..
"AKOUUUUUU"......mabei dudai la daat...bahoung rusek, bot rusek, wak bei salui un...bak muyat sakai...sakai nebei min.....terpaksa la akou dudai adep....pepela la akou dudai daat, pingah rambat jalak...kau pegui tan ayad masa yen...."ngai dunia" ngai ayad...eiiiiiiiii
tapi pepela kwk akou...buyak lipek ayad, tan un tan akou....bila tapak gak pot diak...mrambat la akou...dua tlou lakau memahai rambat, nebei lalu g kena....bak pulek ngak tan akou yen...tp sebab akou memikir lopu aneik sawa kou gak lebok...trpaksa la akou meneruih kawak...bacak kou bismilah, baih yen selawat kou 3 lakau...baih yen penahai kou rambat kou....masa bak peru'ut rambat...baat angai tan rasa kou...nu'ut ko plahan2 bawai...bila ngak tapak bau..alangkah terkejut ko pegui....japah jekan pauih jahak aneik jekan pauih dagen rambat kou...nyipen aneik jekan pauih yen un ngak ngai apah kou ngai....HAATAAAIIIIIHHHHH...EEEIIIIIIIIIIII....
baih yen pepela........

nda ngak pajih telabau alakei 'C', alakei 'A' pulak nyampouk udei..seperti biasa ayat lo yen di mula dengan perkataan "AKOU BARUK LAH" atau "AKOUUUUUUUU"

akou baruk lah.....................
-----------------------------------------------------------------------
baih yen alakei 'B' nyampuk udei.......

akou baruk lah...............
-----------------------------------------------------------------------

berterusan la cerita lou yen dari suab tapak malem....sama2 nda lok ngalah......

tapi tiep2 mlm crita lo yen pajih dgn kesimpulan yang sama....

"akou baruklah.....tuhan"